Organisationsschema & kontaktuppgifter

Välkomna till JSM 2019, arrangörer Sollefteå Skidor

Övergripande ansvarig: Mia Karlsson 070-3602405 mia@hkdest.se

Tävlingsledare: Hans Pahlin, 070-1009182, hans.pahlin@solleftea.se

Banchef: Jens Forsberg, 070-2328578 /  Bengt Stattin: 070-3248595

Stadionchef: Mårten Wagman 073-1837728 / Ove Källström 073-2622651

Tävlingssekreterare: Sara Dewall 070-2522008 / Lena Källman 070-3246055

Ekonomi/prisceremonier: Anneli Solin 070-6325925

Media: Mia Karlsson 070-3602405

Vallabodsansvarig: Peter Modin 073-0633098 / Lasse Eriksson 070-3967341

Serveringansvarig: Cathrine Nilsson 070-341 0013 /  Eva Olsson 073-0750553

Adminstration/Boende: Lotta Pahlin 070-6216809